T Á J É K O Z T A T Ó

bölcsődei pótfelvételhez

Kedves Szülők!

Bölcsődei pótfelvételt hirdetünk a Búzaszem bölcsődébe (5000 Szolnok, Temető utca 15.) amely megújulva újra fogadja bölcsődéskorú gyermekeket 2024. január 08.-tól.

Az alábbiakban összefoglaljuk a bölcsődei felvételhez kapcsolódó legfontosabb információkat:

Kik igényelhetik a bölcsődét?

A bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig lehet igénybe venni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik 

–         munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)

–         munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,

–         nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,

–         betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,

–         akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

–         akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

–         akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket
 • a védelembe vett gyermeket.

A sajátos nevelési igényű, vagy gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra jogosult kisgyermekek felvétele:

Ellátásuk a szabad férőhelyek függvényében elsősorban a Csillagfürt bölcsődében (Városmajor út 31.) vehető igénybe, mert a speciális személyi-tárgyi feltételek ehhez a feladathoz jelenleg a legoptimálisabban ott biztosítottak.

Esetükben a bölcsődei felvétel feltétele még, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa a kisgyermek sajátos nevelési igényét, gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultságát.

A bölcsődei felvétel rendje

A jelentkezési lapok igénylése:

A bölcsődei felvételi jelentkezési lapot 2023.12. 11.-től a Búzaszem bölcsőde jelenlegi telephelyén az 5000 Szolnok, Jósika utca 4. szám alatt lehet igényelni Szilágyiné Székely Amália bölcsődevezetőnél munkanapokon 8.00-14.00 óra között.

A jelentkezési lap elérhető honlapunkon is https://ebigszolnok.hu/  letölthető word dokumentum formátumban.

A jelentkezési laphoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat

 • munkáltatói igazolás
 • Gyermek TAJ kártya másolata
 • Gyermek anyakönyvi kivonata másolata
 • Oltási könyv másolata
 • Gyermek, Szülők lakcímkártya másolata
 • Kedvezményre jogosító határozatok másolata
 • Szakértői vélemény másolata

Amennyiben a munkáltatói igazolás, vagy egyéb dokumentum hivatalos kiadása gondot okoz az Önök számára, kérjük jelezzék a bölcsődevezető felé, hogy a hivatalos igazolás beszerzése milyen okból nehezített.

A bölcsődei felvételi kérelem így is elbírálás alá fog esni, de a beiratkozás előtt két héttel kötelező lesz majd bemutatni és eljuttatni a bölcsődevezetőhöz mindkét szülő részéről, a hivatalosan leigazolt és kitöltött munkáltatói igazolást, és egyéb dokumentumokat.

Kérjük a Szülőket, hogy a bölcsődei felvétellel, jelentkezési lap kitöltésével, a felvételhez szükséges igazolásokkal kapcsolatos kérdéseikkel, forduljanak bizalommal a bölcsődevezetőhöz.

Elérhetőségei:

Szilágyiné Székely Amália bölcsődevezető

Mobil szám: +36-20-254-0299

E-mail: buzaszembolcsode@ebigszolnok.hu

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel

                                                                                            Péntek Ágnes

                                                                                                igazgató  
Tájékoztató a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban

Kedves Szülők!

Az alábbiakban összefoglaljuk a bölcsődei felvételhez kapcsolódó legfontosabb információkat:

Kik igényelhetik a bölcsődét?

A bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig lehet igénybe venni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik akik:
– munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
– munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
– nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
– betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,
– akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
– akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
– akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket
 • a védelembe vett gyermeket.

A sajátos nevelési igényű, vagy gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra jogosult kisgyermekek felvétele:

Ellátásuk a szabad férőhelyek függvényében elsősorban a Csillagfürt bölcsődében Városmajor út 31.) vehető igénybe, mert a speciális személyi-tárgyi feltételek ehhez a feladathoz jelenleg a legoptimálisabban ott biztosítottak. 

Esetükben a bölcsődei felvétel feltétele még, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa a kisgyermek sajátos nevelési igényét, gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultságát.

A bölcsőde választás nem körzetjegyzékhez kötött, szabadon lehet megjelölni bármely tagintézményt, mely a család lakhelye, vagy a szülő munkahelye közelében található, és a család életvitele szempontjából a legmegfelelőbb.

A jelentkezési laphoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat

 • munkáltatói igazolás
 • Gyermek TAJ kártya másolata
 • Gyermek anyakönyvi kivonata másolata
 • Oltási könyv másolata
 • Gyermek, Szülők lakcímkártya másolata
 • Kedvezményre jogosító határozatok másolata
 • Szakértői vélemény másolata

Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében szükséges az itt tartózkodást igazoló okmány a gyermek TAJ kártyája, és orvosi igazolás arról, hogy a Magyarországon életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat a gyermek megkapta.

Menedékes gyermek a jogszabályban foglaltak szerint, a magyar állampolgárral azonos feltételekkel jogosult az ellátás igénybevételére

A felvételi kérelmek indokait és a speciális ellátás iránti igényt, minden esetben a megfelelő dokumentummal igazolnia kell a Szülőnek. Például diétás étkezésnél gasztroenterológus szakértői véleményével.

A nevelési év (szeptember 1.)  kezdete után a jelentkezési lapok kiadása már csak az esetlegesen felszabaduló férőhelyek függvényében történik. Ebben az esetben a szülő egyetértésével az intézmény bármely bölcsődéjébe felvételre kerülhet a gyermek A felvétel lehetőségei ilyenkor már jóval korlátozottabbak, előfordulhat, hogy várakozni kell a felvételre. Kérjük a munkába állás tervezésénél ezt vegyék figyelembe.

Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy a gyermek várólistára kerül és szabad férőhely esetén a bölcsődevezető erről értesíti a szülőt.

A bölcsődei felvétellel kapcsolatos kérdéseikkel, forduljanak bizalommal a választott bölcsőde vezetőjéhez, vagy e-mailben Titkárságunkhoz. titkarsag@ebigszolnok.hu

                            Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel


                                                                                  Péntek Ágnes
                                                                                     igazgató

Elérhetőségeink:

Borsószem bölcsőde
Cím: 5000 Szolnok, Aranyi S. út 1.
Kocsis Zoltánné bölcsődevezető
Mobil szám: +36-20-252-9569
E-mail: borsoszembolcsode@ebigszolnok.hu

Almáskert bölcsőde
Cím: 5000 Szolnok, Simon Ferenc út 52.
Orosz Sándorné bölcsődevezető
Mobil szám: +36-20-238-6417
E-mail: almaskertbolcsode@ebigszolnok.hu

Somvirág bölcsőde
Cím: 5000 Szolnok, Jósika utca 4.
Polyák Mihályné bölcsődevezető
Mobil szám: +36-20-254-7636
E-mail: somviragbolcsode@ebigszolnok.hu

Hársvirág bölcsőde
Cím: 5000 Szolnok, Kolozsvári út 17.
Gődérné Héja Anikó bölcsődevezető
Mobil szám: +36-20-252-7427
E-mail: harsviragbolcsode@ebigszolnok.hu

Tavirózsa bölcsőde
Cím: 5000 Szolnok, Móra Ferenc út 12.
Aranyosné Szabó Ágnes bölcsődevezető
Telefon: +36-20-239-9961
E-mail: tavirozsabolcsode@ebigszolnok.hu

Búzaszem bölcsőde
Cím: 5000 Szolnok, Jósika utca 4. (átmenetileg a bölcsőde felújítása alatt)
Szilágyiné Székely Amália bölcsődevezető
Mobil szám: +36-20-254-0299
E-mail: buzaszembolcsode@ebigszolnok.hu

Csillagfürt bölcsőde
Cím: 5000 Szolnok, Városmajor út 31.
Szabóné Deák Elvira bölcsődevezető
Mobil szám: +36-20-238-9826
E-mail: csillagfurtbolcsode@ebigszolnok.hu