TÁJÉKOZTATÁS bölcsődei ellátás intézményi térítési díjainak  megállapításáról és megfizetéséről

Tisztelt Szülők!

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése értelmében 2022. szeptember 1- től változnak a gyermekétkeztetés térítési díjai, valamint az eddigi utólagos térítési díj fizetésről áttérünk a tárgyhavi fizetésre. A döntés alapján a változásokról ezúton tájékoztatjuk Önöket:

I. Térítési díj összege

 Étkezés

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak 2022. szeptember 1-től 30%-kal, 2023. január 1-től további 15%-kal fognak emelkedni, így a díjak az alábbiak szerint alakulnak:

2022. szeptember 01.2023. január 01.
445 Ft +ÁFA = 578 Ft524 Ft +ÁFA = 666 Ft

Gondozási díj

2022. szeptember 01.-től 220 Ft/nap/fő amit továbbra is csak a bölcsődében töltött napokra szükséges megfizetni 

II. A térítési díj befizetése

1. A rendelet alapján megszűnik az utólagos fizetés. Bevezetésre kerül a gyermekétkeztetésben a tárgyhavi fizetés. Ez azt jelenti, hogy az étkezés térítési díjáról a számla a tárgyhónap elején kerül kiállításra és a díjat még abban a hónapban meg is kell fizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy 2022. szeptemberében az eddigi gyakorlattól eltérően keletkezik számla.

Kérjük, hogy a fizetési határidőket fokozottan figyeljék, és tartsák be, mert a gyermekétkeztetés megrendelése a számla kifizetésével válik véglegessé.

2. Amennyiben a gyermekétkeztetést a gyermek betegsége, vagy más ok miatt nem veszi igénybe, a szülőnek/törvényes képviselőnek a hiányzás első napján 9.00 óráig jeleznie kell a távolmaradást és annak várható időtartamát. Ebben az esetben a szülő a bejelentést követő naptól mentesül a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjfizetés kötelezettsége alól.

3. A gyermek betegsége vagy egyéb a távolléte miatti lemondást írásban szűkséges jelezni a megadott e-mail címen a Bölcsőde felé. A Nyilatkozatokat a bölcsődében nyomtatott formában is elérhetik, illetve honlapunkról is letölthetik.

4. A lemondott étkezés díja a következő havi számlán kerül jóváírásra.

5. Annak érdekében, hogy a betegség/egyéb távollét után a gyermek számára tudjuk az étkezést biztosítani, kérjük a bölcsőde újbóli igénybevétele előtti napon 9.00 óráig jelezzék ezt a Bölcsőde felé.

Tisztelt Szülők!

Ha a térítési díj megállapításával, befizetésével kapcsolatban kérdésük merülne fel, a bölcsődék vezetői szívesen állnak az Önök rendelkezésére, forduljanak hozzájuk bizalommal.

Szolnok, 2022. augusztus 29.

Tisztelettel: 

Péntek Ágnes

igazgató