Borsószem bölcsőde

„Meg kell tanulnunk a gyermekek szemével látni és fülével hallani,
meg kell tanulnunk a gyermekek élményvilágának szintjén beszélni.
Ennek feltétele, pedig nem kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom,
az iránta érzett felelősség, amelyből nyílt és derűs légkörben,
ésszerű szabályok között, a gyermek felelőssége is kicsírázik.”

(Mérei Ferenc)