Borsószem bölcsőde- feladataink

A bölcsőde feladata

A 0-3 éves korosztály szakszerű, szeretetteljes, személyre szabott gondozása-nevelése intézményes keretek között. A kisgyermekek életében az első 3 év, az első közösség meghatározó, jelentős szerepe van a gyermek későbbi személyiségfejlődésében. Ebben az életszakaszban a legsérülékenyebbek testileg és lelkileg egyaránt, erősen függenek a felnőttektől, ezért a kisgyermeknevelő személye meghatározó.

Bölcsődénkben a gyermekeket szakmailag jól felkészült, szakképzett kisgyermeknevelő szakemberek látják el. Szakmai fejlődésük érdekében munkatársaink rendszeresen továbbképzéseken, szakmai programokon vesznek részt. Több évtizedes tapasztalatainkra, belső értékrendünkre támaszkodva neveljük, gondozzuk, a gyermekeket.