Tájékoztató a térítési díjról

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokról.

A szabályozás  „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gvt.) és a végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról” (továbbiakban: Kormányrendelet) alapul.

Általános szabályok

A személyi térítési díjat havonta utólag, a kiállított számla ellenében kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. A fizetés történhet készpénzben vagy átutalással. A fizetési módról a szülőnek kell döntenie és nyilatkoznia az erre szolgáló NYILATKOZATON.

Készpénzes befizetés választása esetén az előre kijelölt napokon lehet befizetni az étkezési és gondozási díjakat. A befizetéséről a befizető a minden esetben számlát kap. A befizetések időpontját előzetesen közöljük. Kérjük, hogy a megadott napokon és időben fizessék be a bölcsődében a személyi térítési díjat abban az esetben is, ha a gyermek éppen hiányzik, mert pótbefizetésre csak a Jósika úti pénzkezelő helyen van lehetőségük.

Átutalásos fizetési mód választása esetén a NYILATKOZAT-on kérjük a számlázási név és cím megadását (ez fog szerepelni a számlán), a bankszámla számát (a befizetések beazonosításának megkönnyítésére), valamint a postázási nevet és címet (erre a névre és címre állítjuk ki havonta a számlát.)

Az ellátás igénybevétele

Amennyiben a gyermek betegsége, vagy más ok miatt átmenetileg hiányzik a bölcsődéből, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselőnek ezt a bölcsődevezető felé telefonon vagy e-mailben be kell jelentenie.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • a távolmaradás tényét,
  • annak várható időtartamát,
  • valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra a gyermekétkeztetést.

Az adott napon a fenti elérhetőségeken 14:00-ig jelzett lemondásokat már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére a térítési díjat nem kell megfizetni. Amennyiben a bejelentés 14:00 után érkezik meg, a lemondást csak a lemondást követő második naptól tudjuk figyelembe venni, és a fizetendő térítési díj számlázása során érvényesíteni.

Térítési díjkedvezmények érvényesítése

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban megjelölt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

A többi esetben a térítési díjkedvezmény a jogosultság bölcsődevezető felé történő bejelentését követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt. A kedvezményre való jogosultság visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

Ezért felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a nevelési év közben bármely, a NYILATKOZATON szereplő adat változik (például testvér születése, szülő családi állapota), azt a szülő/törvényes képviselő köteles jelezni a bölcsődevezető felé.