„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek”

                              (Juhász Gyula)

Emlékezés Dr. Koncz József Főorvos úrra!

Kedves Főorvos úr! Szeretve tisztelt Főnökünk!

Minden embernek van küldetése a földön. Kinek elég egy élet kiteljesedni, van, akinek kevés.

Önnek megadatott kiteljesedjék, hogy szinte egy életen át az egyik legszebb hivatás ügyét egyengesse, támogassa szívvel-lélekkel. S ha olykor elfáradt, a kudarc kedvét szegte is, mindig hatalmas elszántsággal haladt előre a kitűzött cél elérése érdekében. Tette a dolgát, szolgálta a bölcsődék ügyét, megújítva, formálva annak szemléletét, egyben értéket teremtve.

Mi többen Ön mellett nőttünk, formálódtunk, éltünk, részesei voltunk örömteli pillanatoknak, ünnepeknek, láttuk ha vidám, ha fáradt, ha gondterhelt, ha fájdalom gyötörte.

Büszkék voltunk, és vagyunk arra, hogy ismertük, hogy nekünk nem egy távoli, elismert szakember, hanem a „Főnökünk” volt. Tekintélye volt, valami olyanféle tekintély, ami nem tanulható, nem erőszakolható ki, nem függ az ember külső megjelenésétől, hangerejétől, hatalmától, hanem az egyéniségében rejlik. Igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte, közelében biztonságban érezhette magát az ember.

Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, emberi bölcsesség húzódott, ezért volt hiteles minden megnyilvánulása.

Ez a mai nap, egy fájdalmas búcsú, egy tevékeny, fáradhatatlan ember útjának vége, akinek lelke most megpihen. Ma felidézve a közös napokat, fejet hajtva szeretettel emlékezünk, s ezzel az emlékezettel búcsúzunk.

Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,

Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.

Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,

Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.

Ezek a fények csillognak és különösen,

Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.

                              (Szenes Hanna)

Tájékoztató a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban

Kedves Szülők!

Először is szeretném megköszönni türelmüket és megértésüket, hiszen rengeteg megkeresés érkezett hozzánk a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban. Mivel ebben az évben sajnos nem a megszokott módon tudjuk meghirdetni a felvételt, ezért igyekeztünk a lehető legjobban átgondolni azt, hogyan tudjuk minden érdeklődő család számára biztosítani a jelentkezési lap elérhetőségét a 2020. szeptember 01-től kezdődő nevelési évre. Az alábbiakban szeretném összefoglalni a legfontosabb információkat:

Kik igényelhetik a bölcsődét?

A bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig lehet igénybe venni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik 

–         munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)

–         munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,

–         nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,

–         betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,

–         akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

–         akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

–         akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket
 • a védelembe vett gyermeket.

A sajátos nevelési igényű, vagy gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra jogosult kisgyermekek felvétele:

Ellátásuk a szabad férőhelyek függvényében elsősorban a Városmajor úti bölcsődében vehető igénybe, mert a speciális személyi-tárgyi feltételek ehhez a feladathoz ott biztosítottak. Esetükben a bölcsődei felvétel feltétele még, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa a kisgyermek sajátos nevelési igényét, gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultságát.

A bölcsődei felvétel rendje

A jelentkezési lapok igénylése:

A bölcsődei felvételi jelentkezési lapot 2020.05.18. –tól tesszük elérhetővé honlapunkon, facebook oldalunkon

 • online kérdőív,
 • letölthető word dokumentum formátumban
 • a papír alapú formát személyesen a bölcsődékben most csak különösen indokolt esetben, a higiéniai szabályok szigorú betartásával, a bölcsődevezetőktől lehet igényelni munkanapokon 8.00-14.00 óra között.

Az Aranyi Sándor úti bölcsőde vezetője személyesen, különösen indokolt esetben érhető el a Vércse úti bölcsődében.

Fontos információ, hogy a jelentkezési lapon 3 olyan bölcsődét kell megjelölni, amelyek valamelyike megfelel a család számára. A felvételi bizottság ugyanis ennek figyelembevételével dönt a felvételről.

A jelentkezési lapok leadása

 • online kérdőív kitöltése és beküldése esetén, a szükséges mellékleteket e-mailben kell szkennelt (PDF) formában megküldeni az első helyen megjelölt bölcsőde e-mail címére
 • word formátumú, letöltött és kitöltött dokumentum esetén, a jelentkezési lapot, a szükséges mellékletekkel, szkennelt (PDF) formában kell visszaküldeni az első helyen megjelölt bölcsőde e-mail címére.
 • személyesen a higiénia szabályok szigorú betartásával a bölcsődékben munkanapokon 8.00-14.00 óra között

Az e-mail címek honlapunkon, facebook oldalunkon is elérhetőek. http://ebigszolnok.hu/kapcsolat/

A beküldés, kitöltés legkésőbbi határideje 2020. 05. 29.

A jelentkezési laphoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat

 • munkáltatói igazolás
 • Gyermek TAJ kártya másolata
 • Gyermek anyakönyvi kivonata másolata
 • Oltási könyv másolata
 • Gyermek, Szülők lakcímkártya másolata
 • Kedvezményre jogosító határozatok másolata
 • Szakértői vélemény másolata

Amennyiben a munkáltatói igazolás, vagy egyéb dokumentum hivatalos kiadása gondot okoz az Önök számára, kérjük jelezzék felénk, hogy a hivatalos igazolás beszerzése milyen okból nehezített. A bölcsődei felvételi kérelem így is elbírálás alá fog esni, de a beiratkozás előtt két héttel kötelező lesz majd bemutatni és eljuttatni az illetékes bölcsődevezetőhöz mindkét szülő részéről, a hivatalosan leigazolt és kitöltött munkáltatói igazolást, és egyéb dokumentumokat.

Kérjük, hogy levelezési felületüket rendszeresen ellenőrizzék, hiszen oda hivatalos értesítések, esetleges hiánypótlási felszólítás, tájékoztatás érkezhet, a bölcsődei felvétellel kapcsolatosan.

 Döntés a felvételről:

Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálására bizottságot hív össze, melynek tagjai: fenntartó képviselője, bölcsődevezetők, bölcsődei intézményegység vezető, általános igazgatóhelyettes. A bizottság állásfoglalása alapján meghozott döntésről legkésőbb 2020. június 22.-ig írásban értesítjük a Szülőket.

Az Aranyi Sándor úti bölcsődék épületét érintő felújítási munkálatok miatt az oda felvételt kérő gyermekek beszoktatása később kezdődhet.

Kérjük a Szülőket, hogy a bölcsődei felvétellel, jelentkezési lap kitöltésével, a felvételhez szükséges igazolásokkal kapcsolatos kérdéseikkel, forduljanak bizalommal az első helyen megjelölt bölcsőde vezetőjéhez.

Szeretettel várjuk Bölcsődéinkbe a leendő bölcsődés gyermekeket!

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Péntek Ágnes

bölcsődei intézményegység vezető, általános igazgatóhelyettes    

online kérdőív: https://forms.gle/T25HxMEFy9ZVhf169

Kedves Szülők!

Először is szeretném megköszönni türelmüket és megértésüket, hiszen rengeteg megkeresés érkezett hozzánk a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban.

Mivel ebben az évben sajnos nem a megszokott módon tudjuk meghirdetni a felvételt, ezért igyekeztünk a lehető legjobban átgondolni azt, hogyan tudjuk minden érdeklődő család számára biztosítani a jelentkezési lap elérhetőségét a 2020. szeptember 01-től kezdődő nevelési évre. Ehhez több időre volt szükségünk.

A felvételi eljárás kezdő időpontja 2020. május 18. (hétfő), ettől a naptól válik elérhetővé az Önök számára a jelentkezési lap, amelyet 2020.05.29.-ig kell kitölteniük és leadniuk.

A részletes tájékoztatót, amely tartalmazza a jelentkezési lapok igénylésének, kitöltésének, leadásának formáit, és a csatolandó dokumentumokat a héten közzé tesszük.

Kérem, addig is nézzék meg kisfilmjeinket, hiszen ezekkel is szeretnénk Önöket hozzásegíteni a család számára legmegfelelőbb bölcsőde kiválasztásához.

Tisztelettel, Péntek Ágnes

Szolnoki Bölcsődék youtube csatorna elérhetősége:

https://www.youtube.com/channel/UCdC_ANOPhp91ys8IeEipYOQ